Zintuiglijk leren, dichtbij jezelf!

Zintuiglijk leren is een belangrijke vaardigheid bij het opvoeden van kinderen. Het betekent dat kinderen de wereld om hen heen ontdekken via hun zintuigen, zoals zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Door zintuiglijk te leren, krijgen kinderen meer begrip van zichzelf en de wereld om hen heen. Dit begrip is cruciaal voor empathie, omdat als iemand niet begrijpt wat ze zelf voelen, het moeilijk is om de gevoelens van anderen te begrijpen.

Uit onderzoek blijkt dat zintuiglijk leren een belangrijke rol speelt bij taalverwerving. Deze vaardigheid helpt kinderen bijvoorbeeld om de taal gemakkelijker te begrijpen en de grammaticale structuur van zinnen beter te doorgronden. Het stelt hen ook in staat om de betekenis van woorden beter te onthouden en deze te herinneren.

De nieuwe technologie wordt wereldwijd ingezet om kinderen via apps, video’s en internet een andere taal te leren. Dit heeft voordelen, maar het kan ook leiden tot een oppervlakkige vorm van leren. Het is daarom belangrijk om zintuiglijk leren te integreren in het gebruik van deze technologieën. Dit zal ervoor zorgen dat de taal die geleerd wordt op een veel dieper niveau verankerd wordt en daardoor beter beklijft. Een voorbeeld van zintuiglijk leren dat gebruik maakt van technologie is Virtual Reality (VR). Door middel van VR kunnen kinderen een virtuele omgeving verkennen die hen helpt om een taal op een veel dieper niveau te begrijpen. Het maakt het mogelijk om woorden en uitdrukkingen in een context te plaatsen die voor kinderen veel betekenisvoller is dan het simplistische leren via een app.

Naast Virtual Reality, zijn er ook andere manieren om zintuiglijk leren te ondersteunen. Deze omvatten onder andere: – Het gebruik van gekleurde items om kinderen te helpen woorden te associëren met kleuren. – Het gebruik van muziek om kinderen te helpen bij de uitspraak van woorden. – Het gebruik van spelletjes en interactieve activiteiten om kinderen te betrekken bij leren en taalontwikkeling. Een kind zou bijvoorbeeld een woord kunnen leren via een app of video, maar zonder het daadwerkelijk te zien, voelen of proeven zal het niet als realiteit worden opgenomen en weinig bijdragen aan het bewust integreren van de taal.

Om de impact van zintuiglijk leren te maximaliseren, is het essentieel dat professionals goede ondersteuning bieden aan kinderen. Dit houdt in dat zij kinderen aanmoedigen om zo veel mogelijk te exploreren, vragen te stellen en hun verbeelding te gebruiken. Ook is van belang dat kinderen voldoende tijd krijgen om de taal te leren, en dat zij worden aangemoedigd om hun taalvaardigheden verder te ontwikkelen.

In de era van nieuwe technologieën is het van belang dat we de kracht van zintuiglijk leren niet onderschatten en blijven gebruiken om ervoor te zorgen dat kinderen dicht bij zichzelf blijven en de wereld om hen heen beter gaan begrijpen. Het bewust toepassen van zintuiglijk leren resulteert uiteindelijk in meer empathie voor de ander en een breder wereldbeeld.

In conclusie, zintuiglijk leren is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het stelt kinderen in staat om meer begrip van zichzelf en anderen te krijgen en heeft een grote invloed op de taalontwikkeling. De integratie van nieuwe technologieën biedt kansen om het leren van talen te ondersteunen, maar het is en blijft essentieel dat zintuiglijk leren hierin wordt meegenomen. Door het gebruik van zintuiglijk leren te bevorderen, zullen kinderen een beter begrip van de taal hebben en deze op een veel dieper niveau integreren in hun leven.

Bronnen: – Thelen, E. (2009). Grounded in the World. Psychological Science, 20(1), 48-54. doi:10.1111/j.1467-9280.2008.02267.x – Kuhl, P. (2004). Early language acquisition: cracking the speech code. Nature Reviews Neuroscience, 5(11), 831-842. doi:10.1038/nrn1533 – Huby, E. (2016). Virtual Reality in Language Education: Potential and Challenges. Computer Assisted Language Learning, 29(4), 696-720. doi:10.1080/09588221.2016.1187006.

Leave A Comment

Categorieën

Recent News

Archieven