Engels, maak het niet moeilijk maar makkelijk

In de jaren 80 werd Engels een verplicht vak voor basisschoolkinderen in groep 7 en 8. Als gevolg hiervan, heeft een tijdje de gedachte geheerst dat het aanbieden van Engels juist de ontwikkeling van de Nederlandse taal in de weg zou staan bij jonge kinderen. Echter, wetenschappelijk onderzoek heeft het tegendeel bewezen. Het aanbieden van Engels heeft geen negatieve impact op de verwerving van de Nederlandse taal (Goorhuis-Brouwer, S., & Bot, K. de. 2005).

Maar, je zou juist denken dat een kind eerst eens goed Nederlands moet beheersen, voordat hij of zij verder kan met het leren van een andere taal, toch? Dit is niet het geval, omdat kinderen over het algemeen veel taalgevoeliger zijn dan volwassenen. Dit houdt dus in dat ze een nieuwe, vreemde taal veel sneller kunnen oppakken op jongere leeftijd. De ontwikkeling van hun moedertaal (of talen) loopt parallel aan de verwerving van de nieuwe, vreemde taal (in dit geval Engels). Leerlingen die het Nederlands nog niet machtig waren (door een andere thuistaal bijvoorbeeld), verwerven zowel het Engels als het Nederlands tegelijkertijd op een succesvolle manier (Goorhuis-Brouwer, S., & Bot, K. de. 2005).

Hoe kan het eigenlijk dat kinderen gevoeliger voor taal dan volwassenen? Een goede verklaring hiervoor is de zogenaamde kritische periode. Dit idee werd geïntroduceerd door Penfield en Roberts in de late jaren 50. Zij beweren dat de hersenplasticiteit van kinderen hoger is dan die volwassenen. Hierdoor is hun brein gevoeliger voor het verwerven van taal. 

Er is niet alleen wetenschappelijk bewijs voor deze theorie. Onbewust hebben we waarschijnlijk zelf ook ervaring met deze theorie. Denk eens aan een kennis uit het buitenland, die op latere leeftijd Nederlands heeft geleerd. Hoe goed diegene ook Nederlands spreekt, de kans is groot dat hij of zij een (buitenlands) accent heeft. 

Als we deze theorie in ons achterhoofd houden, is het juist voordelig voor kinderen om het vak Engels op jongere leeftijd aan te bieden. Er wordt wel eens gezegd dat het brein van een kind als een spons werkt. Kinderen kunnen namelijk gemakkelijk informatie tot zich nemen. Dit geldt ook voor het leren van een vreemde, nieuwe taal. 

Om deze reden ligt er in het basisonderwijs een mooie kans voor het leren van moderne vreemde talen zoals Engels. Het integreren van de Engelse taal in het klaslokaal kan op een speelse manier, waardoor kinderen de taal leren doordat ze met alledaagse dingen bezig zijn. Hierbij kun je denken aan kleine gesprekjes over hun favoriete superheld, of tellen in het Engels om rekensommen te maken. Het kan niet creatief genoeg.

Bij Bilingual World vinden we het belangrijk dat kinderen zo natuurlijk mogelijk een taal leren. Hierbij moet je bijvoorbeeld niet denken aan het leren van grammaticaregels op jonge leeftijd. Het gaat erom dat de kinderen op een dynamische manier in contact komen met de vreemde taal.

Bronnen

Goorhuis-Brouwer, S., & Bot, K. de. (2005). Heeft vroeg vreemdetalenonderwijs een negatief effect op de Nederlandse taalontwikkeling van kinderen?. Levende Talen Tijdschrift6(3), 8–17. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/483

Lightbown, P. (2008). Easy as pie? Children learning languages. Concordia Working Papers in Applied Linguistics1, 1-25.

Leave A Comment

Categorieën

Recent News

Archieven